Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 

mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä

IP-Kenttäkalusto, Matalalahdentie 27, 74170 IISALMI

Y-tunnus: 3118513-2

www.ipkk.fi

Rekisteristä vastaava yritys

myynti@ipkk.fi, puh. 050 383 6789

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Asiakas

Potentiaalinen asiakas

Yhteistyökumppani

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakasviestintään ja Assertivon asiakassuhteiden ylläpitoon.

Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä yllä oleviin yhteystietoihin tai käyttämällä uutiskirjeissä olevaa uutiskirjeen tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, syntymävuosi, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita asiakakassuhteen ylläpitämiseksi tarvittavia tietoja.

Rekisterin tietolähteet

Keräämme ja saamme tietosi seuraavista lähteistä:

Pääsääntöisesti saamme tietosi sinun itsesi antamana esimerkiksi henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. Henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteen syntymiselle ja hoitamiselle.

Tietojen luovutus ja käsittely

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä eikä jaeta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Pääsy rekisteriin on vain Jalkapolin omistajalla ja henkilökunnalla. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuihin tietokantoihin, joihin on pääsy ainoastaan tämän rekisterin yhteyshenkilöllä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet-

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

– saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

– saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;

– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

– vaatia henkilötietojesi poistamista;

– peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;

– vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;

– vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse:

IP-Kenttäkalusto, Matalalahdentie 27, 74170 IISALMI

tai

myynti@ipkk.fi